Guoyu, klassisk kinesisk verk antakelig satt sammen av stoff fra ulike kilder på 400- og 300-tallet f.Kr. Verket gjengir utsagn fra herskere og fremtredende personer i de ulike kinesiske statene i tiden 1000–400 f.Kr., gjerne knyttet til historiske hendelser. Tradisjonelt ble verket regnet som en uformell kommentar til verket Chunqiu, mens Zuozhuan ble sett som en mer formell og respektabel kommentar til samme verk.