Hanshan, legendarisk kinesisk buddhist-poet fra Tang-perioden (kinesisk dynasti 618-907). Hanshan, som betyr Det kalde fjell, er også navn på en diktsamling han etter tradisjonen skal ha vært forfatter til, og på det fjellet der han ifølge enkelte av diktene skal ha bodd. Det brukes også som metafor for den dypere erkjennelse buddhismen, særlig zen, søker mot. I virkeligheten er diktene i samlingen skrevet av forskjellige forfattere og i ulike deler av Tang-perioden.