Rulin waishi, kinesisk roman skrevet av Wu Jingzi (el. Wu Ching-tzu, 1701–54). Den er den første større satiriske roman i kinesisk litteraturhistorie og gjør narr av samtidens karriereopptatthet. Enkeltkapitler finnes oversatt til dansk i Tigerdræberen Wu Song (1989).