Qu Yuan, den første kinesiske poet vi kjenner navnet på. Han regnes tradisjonelt som opphavsmann til flere større dikt, bl.a. Møtet med sorgen, i samlingen Elegiene fra Chu (Chuci), som har hatt stor innflytelse på kinesisk poesi siden. Qu Yuan er også kinesisk nasjonalhelt, fordi han etter bakvaskelser ved hoffet mistet sin stilling som betrodd rådgiver for kongen av Chu og ble sendt til Chu-rikets utkant, hvor han til slutt druknet seg i Mile-elven i fortvilelse over at kongen lyttet til dårlige råd. Den årlige dragebåtfesten avholdes nå til minne om Qu Yuan. Moderne forskning har imidlertid sådd tvil om Qu Yuans forfatterskap og livshistorie.