Ruan Ji, kinesisk lyriker, en av «de sju vismenn i bambusskogen», som i folkelig oppfatning dyrket en tilbaketrukket tilværelse fjernt fra tidens politiske kaos, orientert mot vin, poesi, spontanitet og naturmystikk. I virkeligheten var Ruan Ji sterkt politisk engasjert, og mange av hans dikt kan leses som skjult politisk satire og allegori. Men han er også den første poet som for alvor gjør filosofiske refleksjoner omkring taoistisk mystikk til tema for poesi.