Sima Xiangru, kinesisk lyriker, den mest kjente forfatter av kinesisk fu-poesi, dvs. lange dikt med sterke innslag av prosa. Hans mest kjente dikt er Shanglin-diktet, som beskriver i storslagne vendinger keiserens jakt og fornøyelser i Shanglin-parken. Keiseren var så begeistret for dette diktet at Sima ble gjort til medlem av hoffet.