Han Shaogong, kinesisk forfatter. I forfattergenerasjonen som vokste frem etter kulturrevolusjonen, var han i 1980-årene en ledende representant for «rotsøkende litteratur». Han er eksperimentell i formen. Hans mest kjente roman, Maqiao-ordboken (1996), er tilsynelatende en dialektordbok for det fiktive landsbysamfunnet Maqiao, men i virkeligheten en roman om språkets evne til å forme og fordreie virkeligheten i møtet mellom by og land, modernitet og tradisjon, marxistisk politikk og lokal tro. I Antydninger (2002) er det språkets begrensninger som står i sentrum, og romanen har ingen samlende handling eller gjennomgangsfigur. Han har også utgitt novellesamlinger og essaysamlinger og skrevet filmmanus.