Sanguo yanyi, kinesisk roman, handler om historiske hendelser i de tre kongedømmene Wei, Shu og Wu, som kjempet om makten i Kina på 200-tallet, Kinas største historiske roman gjennom tidene. Eldste kjente utgave stammer fra 1522 (eller 1494), men mange antar at romanen ble forfattet under Yuan-dynastiet (1279–1368). Flere av personene romanen omtaler er blitt gjenstand for folkelig dyrkelse: vismannen Zhuge Liang, den kløktige herskeren Cao Cao, krigstalentet (og senere krigsguden) Zhou Yu. Enkeltkapitler finnes oversatt til dansk i Tigerdræberen Wu Song (1989).