Wang Wei, kinesisk lyriker, samtidig med Li Bai og Du Fu. Han er mest kjent for sin naturpoesi, sterkt inspirert av hans buddhistiske livssyn. De siste 30 årene av sitt liv levde han i sølibat og omgjorde deler av sitt gods til buddhistkloster. Hans poesi er sjelden eksplisitt i henvisning til buddhismen, men dveler kontemplativt ved naturens skjønnhet og tingenes relativitet. Wang Wei innehadde gjennom hele livet høye embetsposter, noe mange har sett som en motsetning til hans buddhistiske orientering.