Han Yu, kinesisk filosof, forfatter og politiker. Han er særlig kjent for sine essayer i «gammel stil», som han kalte sin nye skrivestil fordi den etterstrebet den klarhet og anvendelighet som hadde vært idealer i klassisk tid under Han-dynastiet og tidligere. Han er også kjent for sitt ønske om å gi nytt liv til konfusianismen, som en reaksjon mot at buddhismen, særlig zen, dominerte samtidens intellektuelle liv. Politisk var han talsmann for sterk sentralisering av makten hos keiseren og gikk inn for å slå hardt ned på separatistiske grupper og for å sette selvstendige provinser direkte under kontroll av de sentrale myndigheter.