Chen Ruoxi, kinesisk forfatter, født og oppvokst i Taiwan. Hun studerte i USA, men bodde i Kina i sju år under kulturrevolusjonen, før hun etter hvert vendte tilbake til Nord-Amerika. Mange av hennes noveller omhandler livet under kulturrevolusjonens terror, bl.a. Tunnel, som er oversatt til norsk i Kina forteller (1984).