Shuihuzhuan, kjent tradisjonell kinesisk roman, som finnes i flere svært ulike versjoner, de tidligste fra begynnelsen av 1500-tallet. Strukturen er sterkt episodisk, slik at ulike kapitler langt på vei fungerer som uavhengige historier. Antagelig har romanen utviklet seg gjennom bidrag fra ulike forfattere over lengre tid, kanskje basert på en historisk kjerne som kan tidfestes til Xuanhe-perioden (1119–1225) under Song-dynastiet. Svensk oversettelse Berättelser från träskmarkerna (1984).