Su Shi, kinesisk lyriker, prosaforfatter, kalligraf og maler. Han er aller mest kjent for sine dikt, særlig fordi han brakte den populære ci-poesien (se Kina, litteratur) opp på et nivå der den kunne gi uttrykk for filosofiske og historiske betraktninger med et personlig tilsnitt. Gjennomgående i all Su Shis kunstneriske virksomhet er vekten på spontanitet og frihet i uttrykket, selv om dette hele tiden skjer innen faste og til dels ganske kompliserte former. Som embetsmann støtte han gang på gang på tilbakeslag, men dette dannet grunnlag for et optimistisk livssyn med verdier som pekte ut over suksess og nederlag.