Hao Ran, kinesisk forfatter. Han er kjent for sine sosialrealistiske skildringer med sterke innslag av revolusjonær romantikk. Sentralt står de revolusjonære helteskikkelser, som fremstilles som hverdagslige forbilder for massene. I menneskeskildringen kan det didaktiske elementet være så fremtredende at det kunstneriske kan synes å komme i skyggen. Under kulturrevolusjonen ble hans verker trykket i millionopplag. I tillegg til et hundretalls noveller og essayer omfatter hans produksjon tre større romaner: Yanyang tian (3 bd., 1964–66; eng. overs. Bright Sunny Skies), Den gylne vei (2 bd., 1972–74; eng. overs. The Golden Road) og Barna i Xixia (1974). Han fortsatte å skrive også etter kulturrevolusjonen, men hans betydning har vært minimal.