Drinker

Alkohol brukes i dagligtale om alkoholholdige drikker, det vil si drikker som inneholder større eller mindre mengder etanol. Etanol er den mest kjente av alkoholene.Alkoholholdige drikker kan grovt inndeles i tre hovedgrupper:BrennevinVinØlBrennevin inneholder mer enn 22 volumprosent etanol. Vin som er laget av druesaft, skal ikke inneholde over 22 volumprosent alkohol; det samme gjelder fruktvin, som er tilvirket av frukt-, bær- eller plantesaft. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Halvor Skiftun Digernes

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 19 artikler: