Rauma er ein kommune i Møre og Romsdal fylke. Kommunen omfatter Romsdalen frå fylkesgrensa mot Innlandet til Raumas munning i Romsdalsfjorden, områda omkring indre del av fjorden og dei korte utløpa Rødvenfjorden, Innfjorden og Isfjorden, samt fjelltraktene omkring.Rauma kommune blei oppretta i 1964 ved sammenslåing av dei tidlegare kommunane Grytten, Voll, Eid og Hen, samt områda sør for Romsdalsfjorden/Langfjorden av Veøy. Hele artikkelen