Rauma

Rauma, kommune i Møre og Romsdal fylke, omfatter Romsdalen fra fylkesgrensen mot Oppland til Raumas munning i Romsdalsfjorden, likeledes områdene omkring indre del av fjorden og dens korte utløpere Rødvenfjorden, Innfjorden og Isfjorden, samt fjelltraktene omkring. Rauma kommune ble opprettet 1964 ved sammenslåing av de tidligere kommunene Grytten, Voll, Eid og Hen, samt områdene sør for Romsdalsfjorden/Langfjorden av Veøy. Hele artikkelen