Sunndal er ein kommune som ligg lengst søraust på Nordmøre i Møre og Romsdal fylke. Sunndal omfattar dei nedste 40 kilometrane av Sunndalen og Sunndalsfjorden ut til Ballsneset, og dessutan fjellområda på begge sider.  Sørover frå Sunndalsfjorden skjer Øksendalen og Litldalen seg inn i fjellområda. I nord omfattar Sunndal områda rundt Stangvikfjorden og Ålvundfjorden, med dei indre armane til Halsafjorden/Trongfjorden. Hele artikkelen