Storfjorden, sterkt forgrenet fjord i Møre og Romsdal fylke, på Sunnmøre, går fra Sulafjorden sørvest for Ålesund i østnordøstlig retning, sør for øyene Sula og Oksenøya. Herfra går Hjørundfjorden og den korte Sykkylvsfjorden mot sør. Innenfor snur fjorden mot sørsørøst og forgrener seg mot øst i Norddalsfjorden, hvis innerste del er Tafjord, og mot sør i Sunnylvsfjorden, som igjen har en indre østgående arm i Geirangerfjorden. Fra innløpet ved Ålesund til innerst i Geirangerfjorden er det 110 km (inkl. Sulafjorden; den egentlige Storfjorden fra Flisnes til Geiranger er 86 km). Største dyp 672 m, nord for Stranda. Den ytre vest–østgående del følger strukturen i berggrunnen. De nord–sørgående fjordstrekninger og de indre forgreninger trenger seg inn mellom høye, ville fjell og har stupbratte fjordsider. Langs fjorden ligger flere tettsteder, de fleste industristeder, blant annet Sykkylven, Ikornnes, Sjøholt, Stordal og Stranda.