Gjemnes er ein kommune i Møre og Romsdal fylke som ligg på Nordmøre mellom Molde og Kristiansund. Gjemnes ligg rundt Batnfjorden og er avgrensa ved Kvernesfjorden i vest og Tingvollfjorden i aust. Ved innløpet til Batnfjorden ligg den 8,7 km² store Bergsøya. Gjemnes blei oppretta som kommune 1893 ved utskiljing frå dei tre dåverande kommunane Øre, Frei og Kvernes, som hadde høvesvis 226, 231 og 477 innbyggjarar ved skipinga. Hele artikkelen

Ny artikkel