Molde er en kommune i Møre og Romsdal. Kommunen fikk nye grenser fra 1. januar 2020 etter at tidligere Molde kommune ble slått sammen med Midsund og Nesset som del av kommunereformen.Det meste av kommunen ligger fremdeles nord og øst for Romsdalsfjorden. Etter utvidelsen i 2020 omfatter kommunen også de kraftproduserende elvene Mardøla og Aura.Kommunesenteret Molde er sete for fylkesadministasjonen, Møre bispedømme, Høgskolen i Molde, Moldejazz, Molde fotballklubb og regionteateret Teatret Vårt. Hele artikkelen