Sande er ein kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Kommunen omfattar den sørvestlege delen av Gurskøya og øyane utanfor, dei største er Sandsøya (12 kvadratkilometer), som kommunen har namn etter, og Kvamsøya (7,5 kvadratkilometer). Sande blei oppretta 1867 ved deling av Herøy. Seinare blei eit par område førte tilbake til Herøy (1873 og 1889). Hele artikkelen