Kristiansund er en kommune i Møre og Romsdal fylke som ligger på øyer ved utløpet av de store fjordene på Nordmøre. Kristiansund ble opprettet som bykommune i 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret etter å ha vært ladested fra 1631 og kjøpstad fra 1742. Kristiansund hadde uendrede grenser frem til 1964. Da ble Dale krets av daværende Bremsnes kommune på øya Nordlandet med 963 personer sammen med Grip, Norges minste kommune med 131 innbyggere, slått sammen med Kristiansund. Hele artikkelen