Stranda er ein kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Kommunen omfattar områda omkring indre del av Storfjorden med fjordarmane Sunnylvsfjorden og Geirangerfjorden, samt fjelltraktene omkring. Desse strekkjer seg i søraust og sør til grensa mot høvesvis Innlandet og Vestland fylke. Stranda vart oppretta som kommune i 1837 ved etableringa av det lokale sjølvstyret. Hele artikkelen