Sykkylven er ein kommune i Møre og Romsdal fylke, på sørsida av Storfjorden på Sunnmøre, søraust for Ålesund. Sykkylven ligg på ytre del av halvøya mellom Hjørundfjorden i vest og Storfjorden/Sunnylvsfjorden i aust. Kommunen omfattar den rundt ni kilometer lange Sykkylvsfjorden, ein sørgåande arm av Storfjorden, med Velledalen innanfor, og dessutan fjelltraktene omkring. Hele artikkelen

Ny artikkel