Flyplassbegreper

Flyplass, anlegg for landing og avgang med luftfartøy med faste vinger og helikopter, og som innehar godkjenning av Luftfartstilsynet. Anlegget kan være privat eller offentlig eid.Alle flyplasser med godkjenning fra Luftfartstilsynet kan benyttes til anløp av ambulansefly, eller annen trafikk i henhold til aktuell godkjenning den enkelte flyplass innehar.Flyplass som har faste anløp av rute- og/eller charterfly benevnes gjerne som lufthavn.En noe enklere form for flyplass benevnes gjerne som flystripe. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Engerengen

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 22 artikler:

P

  1. PAPI