Flyplassbegreper

Flyplass er et anlegg for landing og avgang med luftfartøy med faste vinger og helikopter, og som innehar godkjenning av Luftfartstilsynet i Norge, og/eller tilsvarende myndighet i andre land. Anlegget kan være privat eller offentlig eid. Alle flyplasser med godkjenning fra Luftfartstilsynet kan benyttes til anløp av ambulansefly, eller til annen trafikk i henhold til aktuell godkjenning den enkelte flyplass innehar. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Engerengen

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 26 artikler:

P

  1. PAPI