En flyplass er et anlegg for landing og avgang med luftfartøy med faste vinger og helikopter, og som innehar godkjenning av Luftfartstilsynet i Norge, eller tilsvarende myndighet i andre land. Anlegget kan være privat eller offentlig eid. Alle flyplasser med godkjenning fra Luftfartstilsynet kan benyttes til anløp av ambulansefly, eller til annen trafikk, avhengig av hva slags godkjenning den enkelte flyplass har fått. Hele artikkelen