Brann er en uønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess. Det er en varmeutviklende kjemisk reaksjon mellom oksygen og brennbart materiale. Normalt dannes det flammer og/eller glør, med eller uten røyk.En brann utvikler varme og er en ikke-eksplosiv forbrenningsprosess. En forbrenning som fortsetter av seg selv etter antenning uten en annen varmekilde kalles eksoterm, mens en forbrenning som krever en ytre varmekilde for å kunne fortsette, kalles endoterm.. Hele artikkelen