Brannvern

Brann, ikke-eksplosiv, varmeutviklende kjemisk reaksjon mellom oksygen og brennbart materiale, normalt under dannelse av flammer og/eller glør, med eller uten røyk. Se også ild.Forutsetningene for brann er brennbart materiale, tilgang på oksygen og energi i form av varme.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Vivi Helgesen Røe

Stiftelsen Norsk brannvernforening

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 53 artikler:

M

  1. motild