Leddet arm, montert på brannbil eller brannbåt til hydraulisk heving av plattform for rednings- og slokkearbeid.