Skogbrann, kan arte seg som mark-, lyng- eller toppbrann, eller en kombinasjon av disse branntypene avhengig av treart, vindstyrke og skogbunnens tørrhet og mengde organisk materiale.

I nordlig barskog forekommer skogbrann naturlig pga. lynnedslag; studier har vist at tørr lavfuruskog brenner ca. hvert 50. år, blåbærgranskog hvert 150.–200. år. Kun fuktige sumpskoger unngår brann. Furu har tilpasninger (tykk bark, høytliggende krone) som gjør at den ofte overlever skogbrann, noe som er med på å gjøre den dominerende i deler av det indre Østlandet. Enkelte av våre arter er avhengige av skogbrann, f.eks. plantearten bråtestorkenebb. Denne har frø som kan overleve 100 år i jorda, og som ikke spirer før ved 70 °C. Mange løvtrearter spirer først og fremst på skogbrannflater, der de små frøene lett kommer i kontakt med askeholdig mineraljord. Mange insektarter lever kun i trær drept under skogbrann, f.eks. vår sotpraktbille. Skogbrann er derfor en viktig økologisk faktor, og i Sverige brennes skog rutinemessig som et bevaringsbiologisk tiltak.

Skogbrann skyldes oftest lynnedslag; andre årsaker er uforsiktig omgang med ild og gnister fra jernbane. Skogbrann bekjempes ved hjelp av flyovervåking og brannslukning med helikopter. De fleste år er de økonomiske tap relativt små. Kommunen plikter å bygge ut skogbrannberedskapen (brannloven av 1970), og i skog og mark er det kun tillatt å gjøre opp varme i godkjente bålsteder i tiden 15. april til 15. september.

Skogbrannforsikring gir erstatning for skader på skog som skyldes brann, storm, avnålings- og smågnagerskader. Skogbrand i Oslo, som ble etablert av skogeierne i 1912, overtar forsikring både av ungskog, juletreplantasjer og tømmerskog.

Skogbrannen i Västmanland brøt ut den 31. juli 2014. Det er den største skogbrannen i Skandinavia i nyere tid hvor 19 000 hektar skog gikk med.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.