Skogbrann av /NTB Scanpix. Begrenset gjenbruk

skogbrann

Studier har vist at tørr lavfuruskog brenner omtrent hvert 50. år, blåbærgranskog hvert 150.–200. år. Kun fuktige sumpskoger unngår brann.
.
På grunn av fare for skogbrann, er det kun tillatt å gjøre opp varme i godkjente bålsteder i tiden 15. april til 15. september.
Av .
Lisens: CC BY 2.0
Skogbrann bekjempes ofte ved hjelp av flyovervåking og brannslukning med helikopter.
Av .
Lisens: CC BY ND 2.0

Skogbrann kan arte seg som mark-, lyng- eller toppbrann, eller en kombinasjon av disse branntypene avhengig av treart, vindstyrke og skogbunnens tørrhet og mengde organisk materiale.

Studier har vist at tørr lavfuruskog brenner omtrent hvert femtiende år, blåbærgranskog hvert 150.–200. år. Kun fuktige sumpskoger unngår brann. Furu har tilpasninger som tykk bark og høytliggende krone som gjør at den ofte overlever skogbrann, noe som er med på å gjøre den dominerende i deler av det indre Østlandet.

Enkelte av våre arter er avhengige av skogbrann, som plantearten bråtestorkenebb. Denne har frø som kan overleve 100 år i jorda, og som ikke spirer før ved 70 °C. Mange løvtrearter spirer først og fremst på skogbrannflater, der de små frøene lett kommer i kontakt med askeholdig mineraljord. Mange insektarter lever kun i trær drept under skogbrann, for eksempel vår sotpraktbille. Skogbrann er derfor en viktig økologisk faktor, og i Sverige brennes skog rutinemessig som et bevaringsbiologisk tiltak.

Årsaker

I nordlig barskog forekommer skogbrann naturlig på grunn av lynnedslag, og dette er den vanligste årsaken. Andre årsaker er uforsiktig omgang med ild, gnister fra jernbane, med mer.

Slukking

Skogbrann bekjempes ved hjelp av flyovervåking og brannslukning med helikopter.

Kommunen plikter å bygge ut skogbrannberedskapen (etter brannloven av 1970), og i skog og mark er det kun tillatt å gjøre opp varme i godkjente bålsteder i tiden 15. april til 15. september.

Skogbrannforsikring

Skogbrannforsikring gir erstatning for skader på skog som skyldes brann, storm, avnålings- og smågnagerskader.

Skogbrand i Oslo, som ble etablert av skogeierne i 1912, overtar forsikring både av ungskog, juletreplantasjer og tømmerskog.

Store skogbranner

Skogbrannen i Västmanland brøt ut den 31. juli 2014. Det er den største skogbrannen i Skandinavia i nyere tid hvor 19 000 hektar skog gikk med.

California rammes ofte av store skogbranner. En av de verste i USAs historie herjet i november 2018. I 1918 mistet 1000 mennesker livet i en brann nord i Minnesota.

De fleste år er de økonomiske tapene relativt små.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg