Brannventilasjon, ventilasjonstiltak (luker, kanaler, vifter o.l.) som skal gi utlufting av røyk og varme gasser ved brann i en bygning.