brannklassifisering

I byggeforskrifter er det tradisjon å klassifisere bygningsdeler og bygg etter evnen til å motstå brann. Tidligere ble brannmotstanden betegnet med bokstavene A, B og F sammen med motstandstiden i minutter.

A betyr at bygningsdelen nesten utelukkende består av ikke-brennbare materialer, mens B tillater brennbare materialer sålenge brannteknisk funksjon blir opprettholdt. F er kun et krav om integritet.

Brannmotstand

Brannmotstanden karakteriseres nå av følgende fire kriterier med tilhørende bokstavkoder: Bæreevne, R, integritet, E, isolasjon, I, og mekanisk motstandsevne, M. Bokstavkoden etterfølges av motstandstiden i minutter: 15, 30, 60, 90 osv.

Søyler og bjelker har normalt bare lastbærende funksjon og karakteriseres derfor av bæreevnen. En bjelke som skal kunne motstå 90 minutter brannbelastning, blir således betegnet med R 90.

Branncellevegger har krav til integritet og isolasjon. I integritet ligger det at bygningsdelen må være så tett at brann ikke smitter gjennom, og kravet til isolasjon betyr at brannen ikke skal kunne overføres til baksiden ved varmegjennomgang. En branncellevegg som skal kunne yte motstand i én time, blir derfor EI 60. Er den i tillegg lastbærende, betegnes den REI 60.

Seksjoneringsvegger har også krav til å kunne motstå en viss mekanisk påkjenning, betegnet M, og kan f.eks. betegnes: REI M 120. En brannklassifisert dør B30 er for eksempel en dør som står 30 minutter mot en laboratorieutprøving med en standardisert brann. B betyr at døren kan være av brennbart materiale. En A60 dør er av stål (eller annet ubrennbart materiale), og tåler 60 minutter brannpåkjenning.

Internasjonale organer arbeider stadig med å forbedre disse klassifiseringsmetodene.

Brannklasse

Brannklasse bestemmes etter gjeldene bestemmelser ut fra hvilken konsekvens en brann i byggverket kan få. Konsekvensen er avhengig av bruken av bygningen (risikoklasse), størrelse og planløsning.

Enkle byggverk, hvor brann får liten konsekvens, vil være i brannklasse 1, bygg hvor konsekvensen angis som middels, får brannklasse 2, mens bygg hvor konsekvensen er stor er i brannklasse 3. Byggverk hvor konsekvensen kan bli meget stor for miljøet eller samfunnet generelt, utføres i brannklasse 4. Slike byggverk vil kunne være aktuelle innenfor kjemisk industri, miljøfarlig produksjon, hvor det lagres særlig brann- eller miljøfarlige stoffer og i byggverk hvor brann kan medføre en trussel for et stort antall mennesker.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg