Samfunnsikkerhet og beredskap

Beredskap, det å være forberedt til innsats for å møte uventede kritiske situasjoner. Forskjellige former for beredskap kan være redningsberedskap, oljeberedskap og forsvarsberedskap. Beredskap er vanligst brukt i forbindelse med militære og sivile tiltak som må utføres for å sette samfunnet i stand til å møte et eventuelt væpnet angrep eller en trussel om et slikt. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jacob Børresen

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Etterretning

Inneholder 25 artikler: