Norges branntekniske laboratorium, forskningsinstitutt for branntekniske spørsmål, etablert ved Norges Tekniske Høgskole (NTH) i 1934, se RISE Fire Research.