Flammesperre, sikkerhetsanordning som kan stoppe en flamme eller eksplosjonsfront fra å bre seg videre i en apparatur. Består av et finmasket metallgitter som pga. sin varmekapasitet klarer å avkjøle brennende gass til under antennelsestemperatur; dermed dannes en barriere mot flammen uten å stenge for gasstrømningen.