Anglisisme, ord el. vending som er lånt fra engelsk.