Skreia er et tettsted i Østre Toten kommune, Oppland, på vestsiden av Mjøsa. Stedet har noe industri, bl.a. bakeri og produksjon av bygningselementer. Skreia (Evjua) har anløp av Skibladner i sommermånedene.