Sivilforsvaret

. Begrenset gjenbruk

Sivilforsvaret, den del av totalforsvaret i Norge som har til oppgave å planlegge og sette i verk tiltak av ikke-militær art som tar sikte på å forebygge eller rå bot på skade på sivilbefolkningen ved krigshandlinger. Stadig mer av Sivilforsvarets virksomhet er nå rettet mot hjelp under katastrofer og større ulykker i fred. Menn og kvinner mellom 18 og 65 år kan pålegges tjenesteplikt.

Sivilforsvaret bygger på lov av 17. juli 1953 og hører under Justisdepartementet. Den sentrale ledelse er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret er delt inn i 20 sivilforsvarsdistrikter under ledelse av en distriktssjef.

De forebyggende tiltak består i varsling av angrep, radioaktivt nedfall m.m., bygging av offentlige og private tilfluktsrom, spredning av sivilbefolkningen ved krigsutflytting eller mer fullstendig evakuering av utsatte og truede områder, opplysningsvirksomhet for å gjøre kjent de farer krig kan føre med seg, hvilke tiltak Sivilforsvaret har forberedt og hvorledes folk bør forholde seg for å beskytte seg selv.

Som skadebøtende tiltak regnes organiseringen av utrykningsstyrker. Det er opprettet mer enn hundre fredsinnsatsgrupper, hver bestående av 22 personer. Personellet er opplært i brann-, rednings- og sanitetsarbeid og er oppsatt med utstyr som innebærer at de kan være operative i løpet av kort tid. Det er opprettet 255 innsatsgrupper, hvorav 87 læres opp i fredstid. Innsatsgruppene består av tre tropper tilnærmet lik fredsinnsatsgruppene. De lokale styrker omfatter til sammen 50 000 befal og mannskaper. Personellet i gruppene har sammenhengende grunnopplæringskurs på tre uker og repetisjonsøvelser noen dager hvert år eller annethvert år. Sivilforsvaret har tre regionale skoler (Starum, Sandnes og Trondheim).

Sivilforsvaret er for en stor del en statlig oppgave, men kommuner og private er pålagt en rekke plikter. Kommunene plikter å bygge og innrede offentlige tilfluktsrom (2/3 av utgiftene refunderes av staten), oppbevare og forvalte materiellet til de lokale sivilforsvar (anskaffelsen av alt materiell foretas og betales av staten) m.m. Eier og bruker av fast eiendom plikter å forberede og sette i verk egenbeskyttelsestiltak for eiendommen, således innredning av privat tilfluktsrom.

Industrielle bedrifter o.a. plikter også å organisere hjelpestyrker, se Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Som rådgivende organ, og til å sikre samarbeidet med humanitære foreninger og organisasjoner, er det opprettet et Sivilforsvarsråd.

  Foreslå endringer i tekst

  Foreslå bilder til artikkelen

  Kommentarer

  Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

  Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

  Du må være logget inn for å kommentere.