Sivilforsvaret

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Sivilforsvaret, den del av totalforsvaret i Norge som har til oppgave å planlegge og sette i verk tiltak av ikke-militær art som tar sikte på å forebygge eller rå bot på skade på sivilbefolkningen ved krigshandlinger. Stadig mer av Sivilforsvarets virksomhet er nå rettet mot hjelp under katastrofer og større ulykker i fred. Menn og kvinner mellom 18 og 65 år kan pålegges tjenesteplikt.

Faktaboks

Uttale
sivˈilforsvaret

Sivilforsvaret bygger på sivilbeskyttelsesloven fra 2010 og hører under Justis- og beredskapsdepartementet. Den sentrale ledelse er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Sivilforsvaret er delt inn i 20 sivilforsvarsdistrikter under ledelse av en distriktssjef.

Forebyggende tiltak

De forebyggende tiltak består i varsling av angrep, radioaktivt nedfall m.m., bygging av offentlige og private tilfluktsrom, spredning av sivilbefolkningen ved krigsutflytting eller mer fullstendig evakuering av utsatte og truede områder, opplysningsvirksomhet for å gjøre kjent de farer krig kan føre med seg, hvilke tiltak Sivilforsvaret har forberedt og hvorledes folk bør forholde seg for å beskytte seg selv.

Skadebøtende tiltak

Som skadebøtende tiltak regnes organiseringen av utrykningsstyrker.

Det er opprettet mer enn hundre fredsinnsatsgrupper, hver bestående av 22 personer. Personellet er opplært i brann-, rednings- og sanitetsarbeid og er oppsatt med utstyr som innebærer at de kan være operative i løpet av kort tid.

Det er opprettet 255 innsatsgrupper, hvorav 87 læres opp i fredstid. Innsatsgruppene består av tre tropper tilnærmet lik fredsinnsatsgruppene.

De lokale styrker omfatter til sammen 50 000 befal og mannskaper. Personellet i gruppene har sammenhengende grunnopplæringskurs på tre uker og repetisjonsøvelser noen dager hvert år eller annethvert år. Sivilforsvaret har tre regionale skoler (Starum, Sandnes og Trondheim).

Tilfluktsrom

Sivilforsvaret er for en stor del en statlig oppgave, men kommuner og private er pålagt en rekke plikter. Kommunene plikter å bygge og innrede offentlige tilfluktsrom (⅔ av utgiftene refunderes av staten), oppbevare og forvalte materiellet til de lokale sivilforsvar (anskaffelsen av alt materiell foretas og betales av staten), med mer. Eier og bruker av fast eiendom plikter å forberede og sette i verk egenbeskyttelsestiltak for eiendommen, således innredning av privat tilfluktsrom.

Industrielle bedrifter o.a. plikter også å organisere hjelpestyrker, se Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Som rådgivende organ, og til å sikre samarbeidet med humanitære foreninger og organisasjoner, er det opprettet et Sivilforsvarsråd.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg