Sletta er et tettsted i Østre Toten kommune, Oppland, nordvest for kommunesenteret Lena. Nord for Sletta ligger den gamle amtmannsgården Stenberg, som drives som friluftsmuseum under Mjøsmuseet.