Nordlia, tettsted i Østre Toten, Oppland, 6 km sør for Gjøvik.