Ås, administrasjonssenter i Tydal kommune, Trøndelag, ca. 5 km ovenfor Tydal kirke. Industriområde med noe småindustri, særlig trevareindustri. Idrettsanlegg.