Volapük, internasjonalt hjelpespråk, utarbeidet 1879 av J. M. Schleyer. Det var strengt logisk og regelmessig og bygde mest på sterkt omdannede engelske og tyske ord.