Limnisk, noe som gjelder ferskvann eller innsjøer.