Nekton, organismer som svømmer aktivt i de frie vannmassene, f.eks. fisk og blekksprut. Jf. plankton, bentos.