Dyreflagellater, (eller Zoomastigophora) protoktistklasse i rekken svøpedyr eller flagellater som ikke inneholder kloroplaster, og som derfor ikke kan utføre fotosyntese og må betraktes som dyr. Viktig er familien Trypanosomatidae,som omfatter sovesykeparasittene. Se sovesyke og trypanosomer.