Maritime kommunikasjonssatellitter, satellitter som formidler kontakt (telefon, telefaks) mellom land og skip eller installasjoner på verdenshavene uten de forstyrrelser og forsinkelser som vanlig radiokontakt ofte utsettes for. I Norge undertegnet Teledirektoratet allerede i 1979 en kontrakt for bygging av Europas første bakkestasjon (den fjerde i verden) ved Eik i Rogaland. Se INMARSAT.