Early Bird, navn på kommunikasjonssatellitten Intelsat 1, som etter oppskytning 6. april 1965 ble plassert i en geostasjonær bane over Atlanterhavet. Historiens første kommersielle satellitt; i bruk til 21. aug. 1969.