Analytisk kjemi, en gren av kjemien som går ut på å utvikle, optimalisere og benytte metoder og strategier for å få informasjon om naturens og andre stoffers struktur og sammensetning, både i rom og tid. Se også analyse (kjem.).