Styrkevev, hos planter cellevev som har som funksjon å gjøre planten mekanisk sterkere. Stengler og blad må kunne tåle bøying, mens roten må motstå strekk. I stengler er styrkevevet oftest plassert perifert, mens det i roten ligger sentralt. I bladene utgjør det sammen med ledningsvevet «nervene». Det skilles mellom to hovedtyper av styrkevev: sklerenkym, som består av døde celler med tykk forvedet (lignifisert) cellevegg, og kollenkym, som består av levende celler med tykk, men ikke forvedet cellevegg.