Grunnvev, cellevev som består av lite differensierte celler, se parenkym.