Grunnskolelærer, tidligere allmennlærer. 4-årig lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid som adjunkt i grunnskolen. Fra 2010 (etter Lærerutdanningsreformen) er grunnskolelærerutdanningen differensiert i to studieretninger, med én retning som kvalifiserer for undervisning på grunnskolens 1.–7. trinn og en annen studieretning som kvalifiserer til undervisning på 5.–10. trinn. Grunnskolelærerutdanning blir gitt ved statlige høyskoler og universiteter.