Norsk Lærerlag, yrkesorganisasjon for lærere, stiftet 1966 ved sammenslutning av Norges Lærerlag (stiftet 1892), Norges Lærerinneforbund (1912), Norsk Øvingslærerlag (1935) og Norges Skolelederlag (1924). Norsk Lærerlag ble fra 1. januar 2002 slått sammen med Lærerforbundet til den nye felles lærerorganisasjonen Utdanningsforbundet. På tidspunktet for sammenslåingen hadde Norsk Lærerlag vel 90 000 medlemmer.